RESOURCES

How to Prevent Ebola Virus Contamination

Year of Publication: 2022

This billboard, produced by the Rwanda Biomedical Centre, shows different measures to take to avoid Ebola.

The measures include:

  • Always wash hands using water and soap
  • Avoid unnecessary journeys to Ebola outbreak zones
  • In case of fever, immediatly go to the nearest health facility
  • Avoid touching bodily fluids of people who have a fever
  • Do not touch dead animals
  • Don’t touch the body of an Ebola victim
  • Do not bury an Ebola victim by yourself, this should be done by protected and trained people only
  • A completely healed person can no longer transmit Ebola

Ni gute wakwirinda kwandura Ebola: Iki cyapa cyakozwa n’Ikigo gishinzwe Ubuzima mu Rwanda kiragaragaza uburyo bwo kwirinda kwandura Ebola ali bwo: Kugira umuco wo gukaraba intoki, kwirinda gukora ingendo mu gace kateyemo Ebola, Kujya ku ivuriro rikwegereye igihe ufite umuriro, kwirinda gukora ku matembabuzi y’umuntu ufite umuriro, kwirinda gukora ku nyamaswa zipfushije, kwirinda gukora k’umuntu wishwe na Ebola no kumwishyingurira, Kumenenya ko gushyingura uwishwe na Ebola bikorwa gusa n’abantu birinze kandi babyigishijwe, kumenya ko umuntu wakize Ebola atanduza abandi virusi itera Ebola.