RESOURCES

Rwanda National Health Research Registry

Year of Publication: 2022

Rwanda National Health Research Registry is an integrated database of medical research carried out in Rwanda.

The research reports that are included were analysed, presented, and approved by National Health Research Committee.

Rwanda National Health Research Registry ni urubuga rukugezaho ubushakashatsi bwose bwemewe bwakozwe muri segiteri y’Ubuzima mu Rwanda.

Ibyavuye mu bushakashatsi uzasanga kuri uru rubuga byasuzumwe kdi byemezwa na Komite y’abashakashatsi mu rwego rw’ubuzima.