RESOURCES

Rwanda: Medical Eligibility Criteria Wheel for Contraceptive Use

Year of Publication: 2016

This wheel contains the medical eligibility criteria for starting use of contraceptive methods, based on Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, 5th edition (2015), one of WHO’s evidence-based guidelines.

It guides family planning providers in recommending safe and effective contraception methods for women with medical conditions or medically-relevant characteristics. The wheel includes recommendations on initiating use of nine common types of contraceptive methods.

Rwanda: Medical eligibility criteria weel for contraceptive use: Iyi mfashanyigisho (wheel) yakozwe n’Ishami ry’Umuryango mpuzamahanga ryita k’Ubuzima (WHO) ku nshuro ya 5, mu rwego rwo gufasha abatanga services zo kuboneza Urubyaro kumenya uburyo bwo kuboneza atanga agendeye imiterere y’ubuzima bw’uwo agiye kuyiha. Iyi mfanyigisho ikubiyemo n’amabwiriza agenga uburyo 9 rusange agenga ukuboneza Urubyaro.