RESOURCES

Koza Neza Intoki (Urban)

Year of Publication: 2017

This video instructs the viewer how to properly wash hands. It is most appropriate for those living in urban areas where most facilities for hygiene are indoors.

iyi video ifasha uyireba kubona amakuru n’imigirire akeneye kugira ngo yoze akarabe neza ku ntoki

Igenewe cyane cyane abatuye mu mijyi aho ibikenerwa mu koza intoki biba biri muzu babamo cyangwa bakoreramo.