RESOURCES

Ihungabana n’Uburyo bwo Gufasha Uwahungabanye

Year of Publication: 2017

This leaflet, produced by the Rwanda Ministry of Health, provides information on mental health. It explains:

  • The meaning of trauma
  • Causes of mental illness
  • Signs and symptoms of mental illness
  • How to help someone showing signs of mental illness

Iyi leaflet yakozwe na Ministere y’Ubuzima iragaragaza ihungabana icyo alicyo, impamvu zitera ihungabana, ibimenyetso biranga ihungabanan├║ko wafasha umuntu wahungabanye