RESOURCES

Ibyingenzi Umuntu Ufata Imiti Igabanya Ubukana bwa Virusi itera SIDA agomba kumenya

Year of Publication: 2015

This booklet, produced by the Rwanda Ministry of Health, offers recommendations to individuals who take HIV medication. It describes recommendations for adherence to the regimens, guidelines on medication usage, and other aspects of HIV treatments.

Aka gatabo kakozwe na Ministeri y’Ubuzima, karagaragaza iby’ingenzi umuntu ufata imiti igabanya ubukana bwa Virusi itera SIDA agomba kumenya harimo kumenya akamaro kíyo miti, Uko ifatwa n’uko ufata iyo miti agomba kwitwara.