RESOURCES

Iby’Ingenzi Umuntu Ufata Imiti Igabanya Ubukana bwa Virusi Itera SIDA Agomba Kumenya

Year of Publication: 2015

This booklet, produced by the Rwanda Ministry of Health, describes recommendations for those individuals with HIV who are prescribed medication. It describes the importance of keeping to the medication regimen, knowing the guidelines about the use of the medication.

It also describes the possible side effects of the medications and what to do if there is a problem with the medication.

Aka gatabo kakozwe na Ministere y’Ubuzima karagaragaza iby’ingenzi umuntu ufata imiti igabanya ubukana bwa Virusi itera SIDA agomba kumenya harimo kumenya akamaro k’íyo miti, uko ifatwa, uko ufata iyo miti agomba kwitwara, ingaruka iyo miti ishobora kugira k’umubiri w’umuntu.