RESOURCES

Akamaro K’imiti Igabanya Ubukana Bwa Virusi Itera SIDA

Year of Publication: 2016

Akamaro K’imiti Igabanya Ubukana Bwa Virusi Itera SIDA is a flyer produced by the HIV Division intended to provide key information on how people infected by HIV can take antiretroviral drug therapy (ART). This material targets specifically people infected by HIV who are starting this treatment.

It also provides key information on:

  • Management of HIV/AIDS
  • Anterotroviral drug therapy
  • HIV Management in Rwanda

Akamaro K’imiti Igabanya Ubukana Bwa Virusi Itera SIDA ni akadepliya kateguwe na Divisiyo ishinzwe kurwanya SIDA mu Rwanda. Aka kadepliya gatanga amakuru y’ingenzi yibutsa abafite ubwandu bwa SIDA uko bafata neza imiti igabanya ubukana bwa Virusi itera SIDA.

Aka kadepliya kandi gatanga amakuru yerekeye:

  • Akamaro k’imiti igabanya ubukana bwa SIDA
  • Uko bafata imiti irwanya SIDA
  • Guhangana na SIDA mu Rwanda