Ihungabana n'Uburyo bwo Gufasha Uwahungabanye

Ihungabana n'Uburyo bwo Gufasha Uwahungabanye

Year of Publication: 

This leaflet, produced by the Rwanda Ministry of Health, provides information on mental health. It explains:

  • The meaning of trauma
  • Causes of mental illness
  • Signs and symptoms of mental illness
  • How to help someone showing signs of mental illness

Iyi leaflet yakozwe na Ministere y'Ubuzima iragaragaza ihungabana icyo alicyo, impamvu zitera ihungabana, ibimenyetso biranga ihungabananúko wafasha umuntu wahungabanye

If you plan to use or adapt this resource you must get permission from the organization. Please contact malick.kayumba@rbc.gov.rw