Search results

This leaflet, produced by the Rwanda Ministry of Health, provides information on antiretroviral drugs and aherence to the regimen.  The message of the  leaflet is that a patient should take ARVs properly and adhere carefully to the prescribed protocols.  

Iyi leaflet yakozwe na Ministere y'Ubuzima iratanga amakuru arebana n'akamaro k'Imiti igabanya Ubukana bwa Virusi Itera SIDA; Ubutumwa twazirikana: Imiti igabanya Ubukana bwa Virusi Itera SIDA igirira abayifata akamaro kanini cyane iyo bayinyoye neza.

This booklet, produced by the Rwanda Ministry of Health, offers recommendations to individuals who take HIV medication.  It describes recommendations for adherence to the regimens, guidelines on medication usage, and other aspects of HIV treatments.   

Aka gatabo kakozwe na Ministeri y'Ubuzima, karagaragaza iby'ingenzi umuntu ufata imiti igabanya ubukana bwa Virusi itera  SIDA agomba kumenya harimo kumenya akamaro kíyo miti, Uko ifatwa n'uko ufata iyo miti agomba kwitwara. 

This booklet, produced by the Rwanda Ministry of Health, describes recommendations for those individuals with HIV who are prescribed medication.  It describes the importance of keeping to the medication regimen, knowing the guidelines about the use of the medication. 

Aka gatabo kakozwe na Ministere y'Ubuzima karagaragaza iby'ingenzi umuntu ufata imiti igabanya ubukana bwa Virusi itera SIDA agomba kumenya harimo kumenya akamaro k'íyo miti, uko ifatwa, uko ufata iyo miti agomba kwitwara, ingaruka iyo miti ishobora kugira k'umubiri w'umuntu.

This banner, produced by the Rwanda Ministry of Health, shows a message addressed to the Rwandan population on World AIDS Day 2016

Iyi banner yakozwe na Ministere y'Ubuzima iragaragaza ubutumwa bwagejejwe ku banyarwanda ku Umunsi Muzamahanga wa SIDA 2016

This flyer, produced by the Rwanda Ministry of Health, provides information about Ebola and cholera and describes what Rwandans can do to prevent both diseases. 

Iyi nyandiko (flyer) yakozwe na Ministere y'Ubuzima iragaragaza icyo cholera alicyo, ibiyitera n'ibyo abanyarwanda basabwa kugirango bayirinde

This poster was produced by the Rwanda Ministry of Health. It provides infomration about child feeding during a baby's first 1000 days.

Iyi Posteri yakozwe na Ministere y'Ubuzima mu Rwanda iragaragaza ko umwana yujuje amezi 6 kwonsa bigomba gukomeza mu gihe atangiye guhabwa imfashabere.

Pages