Search results

This video, part of a series of videos about malaria, addresses behavior of both men and women in combatting malaria.  It also shows men and women taking part in planning their families.  

Mu gice cya kane murabasha kwibonera aho abagore n'abagabo bashyira hamwe kugira ngo bafatire hamwe ingamba zihamye zo kurwanya malariya kimwe no kuboneza urubyaro

This video, part of a series of videos about malaria, shows treatment practices at the village level.  It also addresses the negative socio-economic effect of malaria on the family. In addition, the video addresses family planning and community engagement in malaria prevention.

Kuvura malariya ku rwego rw'umudugudu, kuboneza urubyaro, ingaruka z'imibereho n'ubukungu ku muryango warwaje malariya kimwe n'ibyemezo umuryango wiyemeje gufata ni bimwe mu bivugwaho muri iyi video "Ikinamico ku ndwara ya malariya igice cya Gatatu"

This video on malaria illustrates common signs of malaria at the early stage. Characters illustrate how a family's lack of adherence to family planning can be more susceptible to becoming victims of malaria. 

Iyi Video kuri Malariya iratwereka ibimenyetso by'Ibanze bigaragara k'uyirwaye.Uwateguye uyu mukino aranagaragaza uburyo imiryangi ititabira gahunda zo kuboneza urubyaro byawubera n'Impamvu yo kwibasirwa na Malariya.