Search results

The 2019-20 Rwanda Demographic and Health Survey (RDHS) is the sixth such survey conducted in Rwanda, following those implemented in 1992, 2000, 2005, 2010, and 2014-15.

Icyegeranyo cya 6 ku miturire n’ubuzima mu Rwanda cyasohotse muri 2019-2020 kije gikurikira ibindi byakibanjirije byasohotse mu  1992, 2000, 2005, 2010, and 2014-15.

Rwanda National Health Research Registry is an integrated database of medical research carried out in Rwanda.

The research reports that are included were analysed, presented, and approved by National Health Research Committee.

Rwanda National Health Research Registry ni urubuga rukugezaho ubushakashatsi bwose bwemewe bwakozwe muri segiteri y'Ubuzima mu Rwanda.

Ibyavuye mu bushakashatsi uzasanga kuri uru rubuga byasuzumwe kdi byemezwa na Komite y'abashakashatsi mu rwego rw'ubuzima.

This flyer, produced by the Rwanda Ministry of Health, provides information about Ebola and cholera and describes what Rwandans can do to prevent both diseases. 

Iyi nyandiko (flyer) yakozwe na Ministere y'Ubuzima iragaragaza icyo cholera alicyo, ibiyitera n'ibyo abanyarwanda basabwa kugirango bayirinde

This fact sheet, produced by the Ministry of Health in Rwanda, is intended to alert Rwandan citizens on the dangers of Hepatitis B and C.

This factsheet provides key information on:

Tumenye Indwara y’Umwijima (Hepatite) Iterwa na Virusi yo mu Bwoko bwa B na C ni imfashanyigisho yakozwe kdi ikwirakwizwa na Ministeri y'Ubuzima mu Rwanda.

Iyi mfashanyigisho yakozwe hagamijwe gukangurira abaturarwanda kumenya no kwirinda umwijima wo mu bwoko bwa B na C