Search results

Brochure_Uburyo Buboneye bwo Kugaburira Umwana

This brochure is designed and adapted from the national counseling card. All images and key messages are harmonized and tailored to the target audience.

Iyi fashanyigisho, yakozwe hifashishijwe "national counseling card". Amashusho n'ubutumwa burimobyakozwe hagendewe kuri iyi "national counseling card". Iteganyijzwe gukoreshwa mu gutanga ubutumwa bugamije guhindura imyitwarire y'abagize umuryango urimo umwana uri munsi y'imyaka itanu.

Poster_Uburyo Buboneye bwo Kugaburira Umwana

This poster is designed and adapted from the national counseling card. All images and key messages are taken from national counseling card, harmonized and tailored to the target audience.

The poster provides the following messages:

Iyi fashanyigisho, yakozwe hifashishijwe "national counseling card". Amashusho n'ubutumwa burimobyakozwe hagendewe kuri iyi "national counseling card". Iteganyijzwe gukoreshwa mu gutanga ubutumwa bugamije guhindura imyitwarire y'abagize umuryango urimo umwana uri munsi y'imyaka itanu.

This flyer was conceived by the Ministry of Health in Rwanda. It was printed and disseminated by the Rwanda Biomedical Center-RBC via the HIV/AIDS and STIs Diseases Division.

Iyi depuliya yatekerejwe kandi ikorwa na Minisiteri y'Ubuzima igamije gukangura abaturarwanda kumenya no kugana serivisi igira abantu inama ikanabapima agakoko gatera Sida ku bushake

Iyi depuliya iraguha amakuru ukeneye ku :

1.Kuki ngomba kwipimisha Virusi itera Sida?

This brochure summarizes the key messages on how to feed your baby from 6 up to 24 months. It targets primarily mothers / parents of babies from 6 up to 24 months of age.
It highlights and answers questions on the following topics:

Aka gatabo gakubiyemo ubutumwa bugamije kugeza imbere imirire iboneye y'umwana guhera ku mezi atandatu. Kagenewe mbere na mbere ababyeyi bafite abana kuwa ku mezi 6 kugeza ku mezi 24. Ubutumwa bw'ingenzi bukubiyemo ni ubu bukurikira:

This leaflet summarizes key messages to promote exclusive breastfeeding (EBF) during the first 6 months just after birth. It provides technical and practical guidance on how to appropriately and effectively breastfeed your baby.

Iyi karita ikubiyemo ubutumwa bwo guteza imbere konsa umwana amaezi 6 ya mbere nta kindi kintu ahawe.