Search results

This video instructs the viewer how to properly wash hands.  It is most appropriate for those living in urban areas where most facilities for hygiene are indoors.

iyi video ifasha uyireba kubona amakuru n'imigirire akeneye kugira ngo yoze akarabe neza ku ntoki

Igenewe cyane cyane abatuye mu mijyi aho ibikenerwa mu koza intoki biba biri muzu babamo cyangwa bakoreramo.

This video provides instruction on the proper way to wash hands, and is most suitable to those living in rural areas.

iyi video ifasha uyireba kubona amakuru n'imigirire akeneye kugira ngo yoze akarabe neza ku ntoki

Igenewe cyane cyane abatuye mu cyaro.

This video provides instruction on how to properly brush one's teeth.  It is intended for those living in urban areas where hygiene facilities are located indoors. 

iyi video ifasha uyireba kubona amakuru n'imigirire akeneye kugira ngo yoze amenyo ye neza

Igenewe cyane cyane abatuye mu mijyi aho ibyangombwa by'isuku usanga biri mu nzu imbere.

This video provides useful information on how to properly brush one's teeth. It is appropriate for those living in rural areas.

iyi video ifasha uyireba kubona amakuru n'imigirire akeneye kugira ngo yoze amenyo ye neza

Igenewe cyane cyane abatuye mu giturage

This is part of a video series on malaria. In this video, viewers see service providers urging patients to adhere to their chosen method of family planning, and at the same time addresses misinformation about the causes of malaria. Also included is information about preventing malaria, malaria treatment, and community engagement. 

Mu gice cya gatanu muganga arongera akitsa kuri gahunda zo kuboneza urubyaro, kunyomoza amakuru atariyo ku bitera malariya, gukaza ingamba zo kwirinda malariya, uruhare rw'abaturage kimwe no gufata neza imiti ya malariya mu gihe bayigusanzemo.

This is part of a video series on malaria. The video addresses malaria prevention, treatment, and effects of malaria on children.  

Mu gice cya kabiri murabasha kwibonera zimwe mu ngamba zikomatanyije mu kurwanya malariya,ubuvuzi bwayo, kimwe n'ingaruka malariya igira ku bana bato

This video, part of a series of videos about malaria, addresses behavior of both men and women in combatting malaria.  It also shows men and women taking part in planning their families.  

Mu gice cya kane murabasha kwibonera aho abagore n'abagabo bashyira hamwe kugira ngo bafatire hamwe ingamba zihamye zo kurwanya malariya kimwe no kuboneza urubyaro

This video, part of a series of videos about malaria, shows treatment practices at the village level.  It also addresses the negative socio-economic effect of malaria on the family. In addition, the video addresses family planning and community engagement in malaria prevention.

Kuvura malariya ku rwego rw'umudugudu, kuboneza urubyaro, ingaruka z'imibereho n'ubukungu ku muryango warwaje malariya kimwe n'ibyemezo umuryango wiyemeje gufata ni bimwe mu bivugwaho muri iyi video "Ikinamico ku ndwara ya malariya igice cya Gatatu"

This video is part of a series on malaria.  It highlights measures communities must take to prevent malaria. It also addresses the various treatment stages and the impact of malaria on children. 

Igice cya kabiri kuri uru ruhererekane rwa za  Video kuri Malariya iratwereka Ingamba z'ibanze mu kurandura malariya kimwe n'ubuvuzi bwa malariya butangirwa ku rwego rw'umudugudu.Iyi videwo inerekana kandi ingaruka za malariya mu gihe ifashe abana bato mu muryango.

This video on malaria illustrates common signs of malaria at the early stage. Characters illustrate how a family's lack of adherence to family planning can be more susceptible to becoming victims of malaria. 

Iyi Video kuri Malariya iratwereka ibimenyetso by'Ibanze bigaragara k'uyirwaye.Uwateguye uyu mukino aranagaragaza uburyo imiryangi ititabira gahunda zo kuboneza urubyaro byawubera n'Impamvu yo kwibasirwa na Malariya.

Pages