Search results

Brochure_Uburyo Buboneye bwo Kugaburira Umwana

This brochure is designed and adapted from the national counseling card. All images and key messages are harmonized and tailored to the target audience.

Iyi fashanyigisho, yakozwe hifashishijwe "national counseling card". Amashusho n'ubutumwa burimobyakozwe hagendewe kuri iyi "national counseling card". Iteganyijzwe gukoreshwa mu gutanga ubutumwa bugamije guhindura imyitwarire y'abagize umuryango urimo umwana uri munsi y'imyaka itanu.

This video was created by the Ministry of Health in Rwanda.

Iyi video yakozwe na Ministeri y'Ubuzima mu Rwanda, igamije kwigisha abagore n'ababyeyi muri rusange :
1. Indyo ikwiriye mu gihe umubyeyi atwite
2.Ibikorwa n'ibidakorwa n'umubyeyi mu gihe atwite
3.Inshuro umubyeyi yipimisha igihe atwite
4.Konsa

This flyer was conceived by the Ministry of Health in Rwanda. It was printed and disseminated by the Rwanda Biomedical Center-RBC via the HIV/AIDS and STIs Diseases Division.

Iyi depuliya yatekerejwe kandi ikorwa na Minisiteri y'Ubuzima igamije gukangura abaturarwanda kumenya no kugana serivisi igira abantu inama ikanabapima agakoko gatera Sida ku bushake

Iyi depuliya iraguha amakuru ukeneye ku :

1.Kuki ngomba kwipimisha Virusi itera Sida?