Search results

This video is part of a series on malaria.  It highlights measures communities must take to prevent malaria. It also addresses the various treatment stages and the impact of malaria on children. 

Igice cya kabiri kuri uru ruhererekane rwa za  Video kuri Malariya iratwereka Ingamba z'ibanze mu kurandura malariya kimwe n'ubuvuzi bwa malariya butangirwa ku rwego rw'umudugudu.Iyi videwo inerekana kandi ingaruka za malariya mu gihe ifashe abana bato mu muryango.

Nudging for Nutrition_CF_Uburyo Wagaburira Umwanda W'Amezi 6 - 24

The Feeding Chart is a home- based, poster- sized chart with images of seven food groups, age- appropriate feeding frequency and shared parenting to promote optimal complementary feeding practices for children 6 – 24 months.

Iyi fashanyigisho "feeding chart" ikubiyemo ubutumwa bw'amafoto n'amagambo birebana no guteza imbere imirire mwiza y'umwana uri hagati y'amazi 6 -24. Igegewe mbere na mbere ababyeyi n'abandi bagize umuryango ufite umwana ufite amezi hagati ya 6 - 24.

This video on malaria illustrates common signs of malaria at the early stage. Characters illustrate how a family's lack of adherence to family planning can be more susceptible to becoming victims of malaria. 

Iyi Video kuri Malariya iratwereka ibimenyetso by'Ibanze bigaragara k'uyirwaye.Uwateguye uyu mukino aranagaragaza uburyo imiryangi ititabira gahunda zo kuboneza urubyaro byawubera n'Impamvu yo kwibasirwa na Malariya.

Brochure_Uburyo Buboneye bwo Kugaburira Umwana

This brochure is designed and adapted from the national counseling card. All images and key messages are harmonized and tailored to the target audience.

Iyi fashanyigisho, yakozwe hifashishijwe "national counseling card". Amashusho n'ubutumwa burimobyakozwe hagendewe kuri iyi "national counseling card". Iteganyijzwe gukoreshwa mu gutanga ubutumwa bugamije guhindura imyitwarire y'abagize umuryango urimo umwana uri munsi y'imyaka itanu.

Poster_Uburyo Buboneye bwo Kugaburira Umwana

This poster is designed and adapted from the national counseling card. All images and key messages are taken from national counseling card, harmonized and tailored to the target audience.

The poster provides the following messages:

Iyi fashanyigisho, yakozwe hifashishijwe "national counseling card". Amashusho n'ubutumwa burimobyakozwe hagendewe kuri iyi "national counseling card". Iteganyijzwe gukoreshwa mu gutanga ubutumwa bugamije guhindura imyitwarire y'abagize umuryango urimo umwana uri munsi y'imyaka itanu.

This TV show was created for the Ministry of Health in Rwanda. It was part of a package of many communication tools to be used for teaching local communities the importance of the garden kitchen.

Iki kiganiro gica kuri za televisiya cyafashwe ku busabe bwa Ministeri y'Ubuzima mu Rwanda. Kigamije gukangurira abaturarwanda mu midugudu batuyemo ,gusobanukirwa n'akamaro k'akarima k'Igikoni mu buryo bwo kuboneza imirire banarandura igwingira rikigaragara mu bana bari munsi y'Imyaka 5.

Fight and Eradicate Stunting is a piece of video produced by the Ministry of Health in Rwanda. This video provides basic information on Fighting and eradicate Stunting among children below 6 years here in Rwanda.

Iyi Videwo yakorewe Ministeri y'Ubuzima mu Rwanda. Igamije kwigisha abaturage muri rusange ubumenye bw'ibanze bugamije gukumira no kurandura Igwingira mu bana bari munsi y'Imyaka 6 hano mu Rwanda.

Produced and distributed by the Ministry of Health in Rwanda. This video reminds general population and parents why it is very important to adhere to family planning methods as well as urging mothers on the importance of giving birth in health settings.

Iyi Videwo yakorewe Ministeri y'Ubuzima mu Rwanda. Igamije kwigisha abaturage muri rusange Akamaro ko kuboneza urubyaro kimwe no kubyarira kwa muganga.

Developed and distributed by the Ministry of Health in Rwanda. This video teaches general population how women and men should be involved in the lives of their children in the first 1000 days of life.

Iyi Videwo yakorewe Ministeri y'Ubuzima mu Rwanda. Igamije kwigisha abaturage muri rusange Uruhare rw'umugore n'Umugabo mu buzima bw'abana babo mu gihe cy'iminsi 1000 ya mbere y'Ubuzima; shingiro ry'ubuzima bwiza mu Rwanda

Pages