Search results

This video, part of a series of videos about malaria, addresses behavior of both men and women in combatting malaria.  It also shows men and women taking part in planning their families.  

Mu gice cya kane murabasha kwibonera aho abagore n'abagabo bashyira hamwe kugira ngo bafatire hamwe ingamba zihamye zo kurwanya malariya kimwe no kuboneza urubyaro

This video, part of a series of videos about malaria, shows treatment practices at the village level.  It also addresses the negative socio-economic effect of malaria on the family. In addition, the video addresses family planning and community engagement in malaria prevention.

Kuvura malariya ku rwego rw'umudugudu, kuboneza urubyaro, ingaruka z'imibereho n'ubukungu ku muryango warwaje malariya kimwe n'ibyemezo umuryango wiyemeje gufata ni bimwe mu bivugwaho muri iyi video "Ikinamico ku ndwara ya malariya igice cya Gatatu"

This video is part of a series on malaria.  It highlights measures communities must take to prevent malaria. It also addresses the various treatment stages and the impact of malaria on children. 

Igice cya kabiri kuri uru ruhererekane rwa za  Video kuri Malariya iratwereka Ingamba z'ibanze mu kurandura malariya kimwe n'ubuvuzi bwa malariya butangirwa ku rwego rw'umudugudu.Iyi videwo inerekana kandi ingaruka za malariya mu gihe ifashe abana bato mu muryango.

This TV show was created for the Ministry of Health in Rwanda. It was part of a package of many communication tools to be used for teaching local communities the importance of the garden kitchen.

Iki kiganiro gica kuri za televisiya cyafashwe ku busabe bwa Ministeri y'Ubuzima mu Rwanda. Kigamije gukangurira abaturarwanda mu midugudu batuyemo ,gusobanukirwa n'akamaro k'akarima k'Igikoni mu buryo bwo kuboneza imirire banarandura igwingira rikigaragara mu bana bari munsi y'Imyaka 5.

Fight and Eradicate Stunting is a piece of video produced by the Ministry of Health in Rwanda. This video provides basic information on Fighting and eradicate Stunting among children below 6 years here in Rwanda.

Iyi Videwo yakorewe Ministeri y'Ubuzima mu Rwanda. Igamije kwigisha abaturage muri rusange ubumenye bw'ibanze bugamije gukumira no kurandura Igwingira mu bana bari munsi y'Imyaka 6 hano mu Rwanda.

Produced and distributed by the Ministry of Health in Rwanda. This video reminds general population and parents why it is very important to adhere to family planning methods as well as urging mothers on the importance of giving birth in health settings.

Iyi Videwo yakorewe Ministeri y'Ubuzima mu Rwanda. Igamije kwigisha abaturage muri rusange Akamaro ko kuboneza urubyaro kimwe no kubyarira kwa muganga.

Developed and distributed by the Ministry of Health in Rwanda. This video teaches general population how women and men should be involved in the lives of their children in the first 1000 days of life.

Iyi Videwo yakorewe Ministeri y'Ubuzima mu Rwanda. Igamije kwigisha abaturage muri rusange Uruhare rw'umugore n'Umugabo mu buzima bw'abana babo mu gihe cy'iminsi 1000 ya mbere y'Ubuzima; shingiro ry'ubuzima bwiza mu Rwanda

Developed and distributed by the Ministry of Health in Rwanda. This video alerts people to apply cleanliness in their daily life as one of the integrated methods towards combating stunting among children below 6 years old.

Iyi Videwo yakorewe Ministeri y'Ubuzima mu Rwanda. Igamije kwigisha abaturage muri rusange akamaro nk'imwe mu ngamba zikomatanyije mu kurwanya Igwingira mu bana bari munsi y'Imyaka 6

Produced by the Ministry of Health in Rwanda. The aim of this video is to teach general population the importance of taking their children to all vaccinations as planned by the WHO.

Iyi Videwo yakorewe Ministeri y'Ubuzima mu Rwanda. Igamije kwigisha abaturage muri rusange akamaro ko gukingiza abana babo inkingo zose nkuko bigaragara muri gahunda z'Ishami r'Umuryango w'Abibumbye ryira ku buzima bwa muntu.

Produced by the Ministry of Health in Rwanda . This Video teaches general population and especially those ladies who are still delivering children that it is a must to breastfeed their infants with breast milk only in their first 6 months after birth.

Iyi Videwo yakorewe Ministeri y'Ubuzima mu Rwanda. Igamije kwigisha abaturage muri rusange, no ku buryo bw'umwihariko abadame bakibyara ko bagomba guha konsa abana babo mu gihe cy'amezi atandatu nta kindi babavangiye habe n'amazi.

Pages